15.08.2019

Håndbogen for indkøb og logistik er nu tilgængelig på koncern-intranet og i e-Dok.

Håndbogen beskriver strategi, organisering og aftaler om vareforsyningen.

Den beskriver bl.a. aftaler om, hvilke opgaver der løses af hospitalerne og regionslageret. Målgruppen er primært chefer og nøglepersoner med ansvar for indkøbs- og logistikområdet i alle dele af regionens organisation.

Håndbogen godkendes en gang om året af Chefforum for indkøb og logistik.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og koordinator Lilian Dissing Pedersen på tlf. 7843 8685.