15.08.2019

Hvordan organiserer man en akutmodtagelse, så den fungerer bedst muligt døgnet rundt? Det har læge, ph.d. og MBA, Anders Brøns Møllekær fra Akutafdelingen på Hospitalsenheden Vest undersøgt i et stort, interdisciplinært ph.d.-projekt i samarbejde med Center for Akutforskning og ICOA, Interdisciplinary Center for Organizational Architecture, ved Aarhus Universitet.

Forskningsresultaterne er for nylig publiceret på baggrund af tre studier, der har undersøgt, hvordan alle 21 akutmodtagelser i Danmark er organiseret, og hvad forskellene i organiseringen betyder for patienternes dødelighed efter udskrivelse.

Ved Akutafdelingens 10 års jubilæum i denne uge holdt Anders Brøns Møller et fagligt oplæg, hvor han præsenterede resultaterne af sin forskning.

Konkret viser et registerstudie af over 200.000 patientbesøg i Region Midtjylland, at risikoen for at dø indenfor syv dage efter udskrivelse var lavest, hvis patienterne blev diagnosticeret og behandlet i en akutmodtagelse bemandet af speciallæger med et højt akutmedicinsk kompetenceniveau, der var til stede hele døgnet, hvor akutmodtagelsen havde det fulde patientansvar, og hvor koordinering af hvem, der gør hvad, hvornår og hvordan, var systematisk og akutmodtagelsens ansvar. Altså den model som er udviklet og modnet i Hospitalsenheden Vest siden 2010. 

Det gamle hospital kommer frem om natten

Desuden viser ph.d.-projektet, at de fleste af landets akutmodtagelser skifter fra en organisationsmodel til en anden hen over døgnets 24 timer. Forklaringen kan meget vel være, at man ikke har været nok OBS på faldgruberne i sit valg af organisering.

Når det bliver mørkt ”kommer det gamle hospital frem”, og dermed ophører akutmodtagelsen med at være organiseret på en god måde. Der opstår uklarhed om samarbejdsaftalerne og patientansvaret. Endvidere er det lægefaglige kompetenceniveau lavt, og der er usikkerhed om hvem, der gør hvad, hvornår og hvordan, konkluderer Anders Brøns Møllekær.

I pressemeddelelsen kan du læse mere om forskningsresultaterne.

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985 og ledende overlæge Tommy Andersson på tlf. 2492 0212.