08.08.2019 

Hospitalsenheden Vest har etableret et netværk af Etniske Patientkoordinatorer (EPK). Deres opgave vil være at understøtte sårbare patienter og pårørende med anden etnisk baggrund i deres pleje og behandlingsforløb, støtte afdelingerne i de udfordringer, de måtte møde i samarbejdet med de samme patienter samt samarbejde med hospitalspræsterne.

De etniske patientkoordinatorer er sundhedsfagligt uddannet personale, tilknyttet en eller flere afdelinger, og som ønsker at arbejde med netop denne patientgruppe.

De etniske patientkoordinatorer skal deltage i et uddannelsesforløb med start 3. september 2019.

Uddannelsesforløbet består af 10 sessioner, der gentages årligt. Hver session består af et fagligt oplæg og drøftelse af aktuelle cases. Hospitalspræsterne deltager også i undervisning seancerne. Underviserne på de enkelte sessioner har specialiseret viden og erfaring indenfor de temaer de underviser i.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 2048 0689 på tlf. 2048 0689, afdelingslæge Birgitte Zwicky-Hauschild, Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering på tlf. 2812 0822 og udviklingskoordinator Randi Bligaard Madsen på tlf. 2128 0905.