08.08.2019

Sommerens valg til Folketinget betyder, at regering og regioner først kan tage fat på økonomiforhandlingerne sidst i august. For Region Midtjylland betyder det, at budget 2020 bliver forsinket.

Der plejer at være fuld damp på de økonomiforhandlinger, der afgør bloktilskud og regionernes økonomi, når flertallet af os andre allermest tænker på sommerferie.

Men i juni, hvor forhandlingsmøderne normalt ligger tæt, gik forhandlerne ikke ind og ud fra Statsministeriet, men fulgte i stedet os andre til stemmeurnerne for at vælge nyt folketing.

Økonomiforhandlingerne blev som konsekvens sat på pause, indtil regionerne havde nogen at forhandle blandt andet bloktilskud med.

Det har de nu, hvor valget er forbi, regeringen er dannet og ministrene udpeget. Men den sædvanlige tidsplan, der normalt sikrer Region Midtjylland et vedtaget budget i september, er skredet. Nu hedder det – i bedste fald – oktober, før vi ved, hvordan regionsrådet fordeler pengene i 2020.

Som køreplanen ser ud nu – og den kan stadig ændre sig – godkender Folketingets Finansudvalg bloktilskud og øvrige økonomiske rammer i september.

Nuværende tidsplan for Region Midtjyllands budget 2020 er:

 

  • Start september             Økonomiaftale med regeringen.
  • september               1. behandling.
  • oktober                     Høringsfrist udløber (Bl.a. HMU).
  • oktober                     Høringsfrist udløber (Bl.a. RMU).
  • oktober                     Forligsdrøftelser i regionsrådet.
  • oktober                   2. behandling.

I tidsplanen er fristerne for høringssvar til budgettet tilrettelagt, så høringssvarene fra HMU og RMU kan indgå i regionsrådets budgetforligsdrøftelser. 

Forsinkelsen i årets økonomiforhandlinger med regeringen betyder, at de der arbejder med budgettet, har frem til 5. november til at afslutte budgetlægningen.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og økonomichef Preben Lynggaard Sørensen på tlf. 7843 8670.