08.08.2019

Akutafdelingen i Hospitalsenheden Vest var nogle af de allerførste i Danmark til at modne det akutkoncept, der fortsat er i gang med at blive udviklet og implementeret på landets 21 akuthospitaler og som i Gødstrup bliver den fælles kerne i modtagelsen og diagnosticeringen af alle akutte patienter.

At det er lykkedes at nå så langt er nærmest en lille stykke danmarkshistorie. Således fik Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest, som det første sted i Danmark et døgndækkende hold af akutlæger ansat i akutafdelingen.

Og via et unikt samarbejde med Linköping Universitetshospital i Sverige har et hold af uddannelseslæger fra afdelingen været i gang med at uddanne sig til akutmedicinere inden at dette formelt blev et lægefagligt speciale i Danmark i 2018.

Det er denne pionérånd vi fejrer den 13. august 2019 kl. 13.00 - 16.00 med en reception, et fagligt oplæg og lidt godt til ganen. Og alle er velkomne. For akutafdelingen og det tilhørende akutkonceptet er helt afhængig af samarbejdsaftaler og et teamwork fra alle afdelinger på hospitalet om den akutte patient, hvis potentialet for alvor skal indfries.

Så langt er vi hjulpet godt på vej med den model som den fælles akutmodtagelse i Hospitalsenheden Vest og i Region Midtjylland er organiseret efter.

Det har læge, ph.d. og MBA, Anders Brøns Møllekær fra Akutafdelingen på Hospitalsenheden Vest undersøgt i et stort, interdisciplinært ph.d.-projekt i samarbejde med Center for Akutforskning og ICOA, Interdisciplinary Center for Organizational Architecture, ved Aarhus Universitet.

Forskningsresultaterne er publiceret på baggrund af tre studier, der har undersøgt, hvordan alle 21 akutmodtagelser i Danmark er organiseret, og hvad forskellene i organiseringen betyder for patienternes dødelighed efter udskrivelse.

Som optakt til dagens jubilæumsreception afholder HU-læge i Akutmedicin, Anders Brøns Møllekær et fagligt oplæg om emnet.

Ønsker du at deltage, skal du tilmelde dig til foredrag og eller reception skal det ske senest den 9. august 2019 til sekretær for afdelingsledelsen Birgitte Westmark: ellwes@rm.dk

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985 og ledende overlæge  Tommy Andersson på tlf. 2492 0212.