17.01.2019

Fredag d. 1. februar forsvarer læge og ph.d.-studerende Bodil Gade Hornstrup, Universitetsklinikken for Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse, Hospitalsenheden Vest, og Health, Aarhus Universitet sin ph.d.-afhandling i Holstebro.

Tidligere studier har vist, at specielt det natlige blodtryk er tæt forbundet med risiko for hjertekarsygdom, ligesom obstruktiv søvnapnø medfører en øget risiko for hjertekarsygdom og forhøjet blodtryk. Netop hos patienter med kronisk nyresygdom optræder forekomsten af forhøjet blodtryk og obstruktiv søvnapnø mere hyppigt.

Formålet med ph.d.-projektet har derfor været at undersøge sammenhængen mellem det natlige blodtryk og døgnblodtrykket med graden af kronisk nyresygdom og forekomsten af obstruktiv søvnapnø. Patienterne, der deltog i studiet havde dels kronisk nyresygdom, dels forhøjet blodtryk, ligesom der var en kontrolgruppe af raske forsøgspersoner. Herudover blev der gennemført et interventionsstudie, idet de patienter, der fik konstateret søvnapnø, blev tilbudt CPAP-behandling for at undersøge effekten af behandlingen på blodtrykket.

Resultaterne viste, at der var øget forekomst af natlig blodtryksforhøjelse og obstruktiv søvnapnø hos patienter med kronisk nyresygdom. Dette kunne forklares ved klassiske livsstilsfaktorer og risikofaktorer og ikke ved graden af nyrefunktionens nedsættelse. CPAP-behandlingen viste sig at have en gunstig effekt på blodtrykket.

Ph.d.-afhandlingens titel

Nocturnal blood pressure in patients with chronic kidney disease, in patients with hypertension and in healthy controls – the influence of obstructive sleep apnoea and renal function.

Vejledere

Hovedvejleder:

Overlæge, lektor, Ph.d. Jesper Nørgaard Bech, Universitetsklinikken for Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse, Hospitalsenheden Vest: Medicinsk Afdeling, og Aarhus Universitet.

Bedømmelsesudvalg

Overlæge, professor Jan Hedner, Dept. of Internal Medicine at Institute of Medicine, Sahlgrenska SU, Göteborg, Sweden.

Overlæge, ph.d. Lia Bang, Hjertemedicinsk Klinik, Hjertecentret, Rigshospitalet, København.

Afdelingslæge, lektor, Ph.d. Mark Reinhard (formand), Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. 

Tid og sted

Fredag d. 1. februar kl. 14.00-16.00.

Lokale: Foredragssal I, Regionshospitalet Holstebro.

Forsvaret af ph.d.-afhandlingen er offentligt, og alle forskningsinteresserede er velkomne.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985 og læge og ph.d.-studerende Bodil Gade Hornstrup på tlf. 6166 9627.