17.01.2019

Undervejs mod Gødstrup er der meget, der løbende skal vinges af i en stor kompliceret proces med rigtig mange brikker. Et flueben af de store er nu sat i Servicebyen på den sydlige del af hospitalsbyggepladsen.

Servicebyen er pr. 1. januar 2019 officielt overgået til drift som den første bygning i hospitalsbyggeriet – eller med andre ord - Servicebyen er overdraget fra Kvalitetsfondsprojektet til hospitalets drift.

Eksemplet med Servicebyen er kun det første af en række overdragelser fra byggeprojekt til egentlig hospitalsdrift, som Driftsafdelingen skal håndtere, inden indflytningen i 2020.

Konkret betyder det, at det nu er Driftsafdelingen i Hospitalsenheden Vest og ikke længere Projektsekretariatet, der står for driften af den godt 7.000 kvm store bygning. Fejl og mangler i Servicebyen hører dog stadig under Projektsekretariatet.

Den interne overdragelse fra Projektsekretariatet til Driftsafdelingen vedrører Servicebyen og tilhørende terræn, teknikhus med køleanlæg, nødstrømsanlæg samt Energiparken.

Driftsafdelingens hovedopgaver i Servicebyen er fremover at sørge for, "at alting kører", at ventilation, varme og lys fungerer. Desuden er det Driftsafdelingens opgave at sørge for reparationer, der ikke vedrører fejl og mangler.

På nuværende tidspunkt har en række af afdelingens medarbejdere deres arbejdsplads i Servicebyen, og flere vil komme til i den nærmeste tid.

Servicebyen er et centralt omdrejningspunkt for hospitalet, og det er her apoteket får sin plads sammen med sterilcentral, køkken, varemodtagelse og affald/linnedsug central med mere.

Læs mere i artiklen på DNV-Gødstrups hjemmeside.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007, projektchef Michael Hyllegaard på tlf. 2447 0234, og driftschef Jens Peter Østergaard på tlf. 2222 8971.