04.07.2019

Fra mandag d. 1. juli 2019 skal turister og andre personer uden bopæl i Danmark betale for behandling på hospitalet, med mindre de er omfattet af en række undtagelser. For eksempel er børn og unge til og med 17 år ikke omfattet af ordningen.

Der skal både betales for akut behandling og behandling, som ikke kan udskydes, til patienten kommer hjem. Akut behandling har tidligere været gratis.

Alle afdelinger har i denne uge fået en mail om, hvordan sundhedspersonalet på afdelingerne skal forholde sig til de nye krav, hvoraf det blandt andet fremgår:

  • Patienten skal som del af det informerede samtykke også informeres om, at der vil blive opkrævet betaling for behandlingen. Husk at journalføre! Der er en pjece med information til patienterne oversat til flere sprog på vej.
  • Opkrævningen for behandlingen skal ske i forlængelse af behandlingen i det omfang, det er praktisk muligt.

  • Ved øjeblikkeligt behandlingsbehov bliver der indhentet relevant patientinformation og informeret samtykke til behandling og betaling, når det bliver vurderet muligt.

Patienten vil blive opkrævet betaling for de faktiske udgifter i forbindelse med den akutte og fortsatte sygehusbehandling. De faktiske udgifter omfatter alle ydelser, der er knyttet til sygehusbehandlingen, herunder også til ambulance- eller helikoptertransport ved overflytning til andet behandlingssted, tolkebistand m.v. samt behandlingsredskaber, der udleveres i forbindelse med behandlingen.

I nogle tilfælde vil regningen være så stor, at patienten ikke har mulighed for at betale på stedet eller lægge ud. Patienten må i så fald dokumentere sine forsikringsforhold, så hospitalet kan opkræve betaling direkte fra patientens forsikringsselskab. 

I en midlertidig periode er det hospitalernes lokale regnskabsafdelinger, der står for opkrævningen.

Der vil blive udviklet en elektronisk løsning, så afdelingerne selv kan stå for betalingen. 

De nye regler om, at turister og andre personer på midlertidigt ophold i Danmark uden ret til dansk sygesikring eller uden blå EU-sygesikringskort skal betale for behandlingen, betyder ikke, at man kan nægte en patient behandling. 

Patienten har mulighed for at indbringe regionens afgørelse om vilkår for sin akutte og fortsatte sygehusbehandling i Danmark til Styrelsen for Patientklager, senest fire uger fra patienten blev opkrævet betaling for sin sygehusbehandling.

Klagen skal indgives elektronisk via Styrelsen for Patientklagers hjemmeside.

Ved spørgsmål:

  • For spørgsmål af juridisk karakter: Juridisk specialkonsulent Signe Holmberg Panduro, tlf. 5144 8998. SigneHolmberg.Panduro@rm.dk

  • For spørgsmål vedrørende økonomi: Specialist Dilek Ergün, tlf. 7841 0435. dilek.ergun@stab.rm.dk

  • For spørgsmål af specifik karakter – for eksempel om priser og opkrævning: Kontakt økonomi-driftkonsulent Hanne Slyk, tlf. 7843 8684, hannlu@rm.dk i Økonomi, Drift, Hospitalsenheden Vest.

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak tlf. 4093 7985 og økonomichef Preben Lynggaard Sørensen på tlf. 7843 8670.