04.07.2019

Efter- og videreuddannelse er helt essentielt for, at vi kan være rustet og kompetente til fremtidens opgaveløsning, og det er såvel indenfor det kliniske-, det pædagogiske- og det ledelsesmæssige felt.

Vi har gennem en del år hyldet det princip, at i forbindelse med relevant og anbefalet deltagelse i efter- og videreuddannelse bidrager såvel ansøgeren, afdelingen som den centrale kursuspulje.

Den centrale pulje finansierer i den udstrækning puljen rækker kursusafgift. Du kan se nærmere om vilkår og ansøgningsprocedure vedrørende den centrale pulje til efter- og videreuddannelse her.

En revideret retningslinje er på vej i e-Dok.

Fra 1. august 2019 bliver ansøgningsformen ændret for ansøgninger om diplom/master, som ansøges dækket af den centrale kursuspulje.

Helt konkret vil det være sådan, at blanketten herefter skal udfyldes digitalt og sendes via denne formular.

Ansøgningen skal godkendes af afdelingsledelsen, hvorefter der tilgår en besked til hospitalsledelsen.

Når hospitalsledelsen har behandlet ansøgningen, får afdelingsledelsen/kursusansøger information om bevillingsstatus.

Bemærk: der skal fremsendes en ansøgning pr. semester/modul.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 7843 8520 eller lønkonsulent Bente Svejgaard på tlf. 7843 8657.