04.07.2019

Hospitalsenheden Vest deler de gode bæredygtige ideer og erfaringer sammen med hospitalerne i Aarhus, Horsens, Viborg, Randers og Skive i et nyt netværk i Region Midtjylland. Formålet er blandt andet at lette hospitalernes CO2-aftryk.

"Når vi samler kræfterne, så får vi bare flere idéer, og vi kan sprede dem hurtigere." Sådan sagde regionsdirektør Pernille Blach Hansen i sin åbningstale for det nystartede "Netværk for Bæredygtige Hospitaler" i Region Midtjylland i juni måned.

Formålet med netværket er gennem deling af idéer og best practise at gøre hospitalernes drift mindre belastende for miljøet.

Læs mere om netværket i den seneste udgave af MidtNyt.

Har du og dine kolleger ideer, der kan omsættes til mere bæredygtighed? Så er det muligt at søge midler via regionens pulje for bæredygtige hospitaler.

Ansøgningsfrist er 1. september 2019 – læs mere på regionens hjemmeside.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og strategi- og planchef Henrik G. Iversen på tlf. 7843 8541.