04.07.2019

Nu nærmer sommerferien sig for mange af os, og nogle er allerede godt på vej. Hospitalsledelsen vil gerne ønske alle en rigtig god sommer og takke for indsatsen i første halvår af 2019.

Når vi er samlet efter ferien, tager vi igen fat på flytteforberedelserne til Gødstrup og intensiverer dem.

Rigtig god sommer og på snarlig gensyn. Nyhedsbrevet og Spørgehjørnet om Gødstrup holder sommerferie til 8. august.

Hospitalsledelsen