27.06.2019

Hospitalsenheden Vest tilbyder hvert år erhvervspraktik i uge 9 og uge 40 for 9. og 10. klasses elever, samt i uge 7 og uge 42 for elever fra de gymnasiale uddannelser.

Vi tager ikke erhvervspraktikanter ind i andre uger end disse.

Da der i 2020 vil være særligt fokus på forberedelserne til indflytningen i Regionshospitalet Gødstrup og på at finde sig tilrette i de nye omgivelser, har vi besluttet at sætte erhvervspraktikken på pause, sådan at vi ikke modtager erhvervspraktikanter i hele 2020 og første halvår af 2021.

Vi forventer at være på plads og klar til at tage imod erhvervspraktikanter igen i uge 40 og 42, 2021 i de nye lokaler i Gødstrup.

Forud for genoptagelse af erhvervspraktikken vil kontaktpersonerne på samtlige afdelinger blive kontaktet for at afklare de nye rammer for praktikken.

Har du spørgsmål, kan du kontakte: 

  • Fagansvarlig for erhvervspraktikken for de gymnasiale uddannelser Henny Bro på tlf. 7843 6570.
  • Fagansvarlig for erhvervspraktikken for 9. og 10. klasses elever Dorthe J. Bach på tlf. 7843 8628.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og HR-chef Lasse P. Hansen på tlf. 7843 8610.