20.06.2019

Som leder er du en af de centrale ambassadører i organisationens forandringsproces før, under og efter flytningen til Gødstrup.

Det kræver for eksempel, at du afstemmer forventninger med medarbejderne, og du går forrest og motiverer med at samle, styrke og forbedre arbejdsgange og samarbejde.

Undervejs i implementeringen af de nye driftsprincipper oplever du og medarbejderne naturligt nok, at der dukker flere emner og udfordringer op, der alle kæmper om opmærksomheden i den travle hverdag.

Som leder kan du ikke prioritere alle emner på én gang. Så hvilket emne er det vigtigste at fokusere på her og nu?

Få hjælp og inspiration til at få svar på dette og flere spørgsmål i den nye værktøjskasse til ledelseskommunikation på Flyttehjørnet. For eksempel er der udviklet en dialogplakat, der kan hjælpe dig sammen med medarbejderne på afsnittet med at indkredse, hvad der er det vigtigste emne at tage fat på her og nu, og hvad der kan vente.

Du finder dialogplakaten og flere råd til dialog og ledelseskommunikation på vej mod Gødstrup i værktøjskassen på Flyttehjørnet.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og kommunikationskonsulent Merete Friis Jeppesen på tlf. 7843 8571.