20.06.2019

Medicinposen er på vej til at blive pillernes faste hjem. Sådan lyder konklusionen i en aktuel evalueringsrapport om udbredelsen og brugen af en medicinpose til opbevaring og transport af patientens egen medicin til og fra hospitalerne i Herning og Holstebro. Ligesom medicinposen er indarbejdet i medicinkonceptet, Min Medicin Med, der kommer til at gælde for alle hospitalsafdelinger på Regionshospitalet Gødstrup.

Borgernes begejstring for medicinposens anvendelsesmuligheder og funktioner har overgået det forventede. Af de knap 500 borgere, der har responderet på undersøgelsen - en svarprocent på 54 – tilkendegiver 67 procent at have taget medicinposen i brug. Og af dem svarer 95 procent, at medicinposen fungerer "godt" eller "meget godt".

De borgere, som ikke har taget medicinposen i brug, rapporterer næsten alle, at det skyldtes, at de i forvejen havde deres eget system til at holde styr på deres medicin.

Blandt de adspurgte, som har været indlagt efter at have fået udleveret en medicinpose, svarer 86 procent, at de har husket deres medicin i medicinposen ved indlæggelsen på hospitalet.

Interviews med sundhedspersonalet i kommunerne peger på, at medicinposen også er en succes for personalet her. Alle de interviewede beretter om erfaringer med, hvordan medicinposen er en stor hjælp for dem i deres daglige virke. Det gælder for eksempel hygiejnen omkring medicinen i borgerens hjem, overblikket over den aktuelle medicin, sikkerheden med ophældning af medicin samt overgangen mellem hospital og den kommunale hjemmesygepleje.

Sundhedspersonalet og borgerne fremhæver også at have oplevet fordelene ved at kunne tale om den aktuelle medicin ud fra den visuelle hukommelse af pilleglasset eller æsken med medicin fremfor præparatets latinske navn. Det har gjort det meget lettere for borgerne og deres pårørende at deltage i dialogen omkring det enkelte præparat.

Læs mere i evalueringsrapporten (PDF).

Som omtalt i nyhedsbrevet her i uge 21, så har hospitalsledelsen aktuelt finansieret indkøb af 10.000 nye medicinposer, der kan rekvireres af alle afdelinger og tildeles patienter med behov. Særligt akutafdelingen har delt mange medicinposer ud, da alle akutte indlæggelser sker via denne afdeling. Her optages medicinanamnesen og borgere der ikke har en medicinpose med hjemmefra får udleveret efter behov.

Desuden overvejer alle kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland indkøb af 192.000 medicinposer til de 15 procent af borgerne, som tilhører den primære målgruppe og hvor forebyggelsespotentialerne for at undgå medicineringsfejl er størst.

Flere hospitalsafdelinger, kommuner og apoteker udenfor Region Midtjylland har allerede indkøbt medicinposer til distribution blandt egne borgere.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglige direktør Ida Götke på tlf. 2048 0689 og projektleder Henriette Haase Fischer på tlf. 20310 816.