20.06.2019

Op mod 80 pct. af alle besøg i akutmodtagelserne i Norden handler om smerter og behovet for at få smerterne behandlet. Men hvad vil god smertebehandling egentlig sige i en akutmodtagelse på en akutafdeling, og hvornår er behandlingen tilfredsstillende for patienten?

Læge og ph.d. Anders Møllekær, Akutafdelingen i Hospitalsenheden Vest, og Center For Akutforskning på Aarhus Universitet, har fået en bevilling 200.000 kr. af Nordic Trial Alliance (NTA) til at søge svaret ved at skabe et nyt nordisk vidensnetværk. Dermed kommer han til at stå i spidsen for det nye samarbejde, der blandt andet også tæller nordiske forskningskolleger fra Linköping Universitetshospital i Sverige og St. Olavs  hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, i Norge.

Meget tyder på, at der kan gemme sig en fælles praksis for god smertebehandling i den store mængde viden fra over mere end 25 års forskning på danske, norske og svenske akutafdelinger.

Imidlertid har der manglet en platform for samarbejde og udveksling af viden mellem forskerne i de nordiske lande, hvilket har været med til at gøre det svært at finde en fælles praksis. Det er en stor udfordring, som er nødvendig at løse for at sikre god behandling af patienterne i akutmodtagelsen.

Forskning viser, at smerter kan være med til at forlænge patienterne ophold på hospitalet og den tid, det tager dem at blive raske igen, ligesom smerterne kan give langtidseffekter som for eksempel depression, social isolation og søvnproblemer.

Det nye nordiske vidensnetværk skal være med til at skabe viden og fælles praksis, som skal komme patienterne til gode.

Flere oplysninger

Anders Møllekær. MD, MBA, ph.d.

Tlf.: (+45) 20 848 304

Mail: anders.moellekaer@clin.dk


For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985 og ledende overlæge i Akutafdelingen Tommy Andersson på tlf. 7843 2010.