20.06.2019

"Vi skal passe godt på vores miljø og rydde pænt op efter os. Det gælder også resterne fra vores medicin."

Sådan lød ordene fra Regionsrådets 1. næstformand Hanne Roed, da hun onsdag i denne uge sammen med bestyrelsesformanden fra Herning Vand "drejede på hanerne" til et unikt pilotanlæg.

Herning Vand har sammen med en række samarbejdspartnere – heriblandt DNV-Gødstrup – fundet en biologisk metode til at rense spildevandet for genstridige medicinrester. Gruppen af samarbejdspartnere danner tilsammen et konsortium. Projektet bærer navnet MEREFF, der står for Miljøeffektiv rensning af afløb fra renseanlæg. 

Metoden er indtil nu testet i mindre skala, men med midler fra Miljøstyrelsens Fond er det nu muligt at teste i en større skala på pilotanlægget hos Herning Vand.

Pilotanlægget, der er det første af sin slags i verden, fjerner medicinrester, mikroforureningsstoffer og svært omsætteligt organisk materiale fra spildevandet, inden vandet igen ledes ud i vandkredsløbet.

Medicin- og kemikalierester i spildevand i private hjem og på hospitaler er et stigende problem. Med projektet her ser der ud til at være en bæredygtig og miljømæssig løsning på vej.

Læs mere i artiklen på DNV-Gødstrups hjemmeside.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og projektchef Michael Hyllegaard på tlf. 2447 0234.