13.06.2019

Til efteråret udbyder Region Midtjylland og Aarhus Universitet syv forskellige kurser, der træner forskere og ph.d.-studerende i at kommunikere sundhedsvidenskabelig forskning til andre end fagfæller.

Som forsker skal du være i stand til at fortælle om din forskning. Din forskning skal ses og høres, og det er dit ansvar som forsker, at det kommer til at ske.

Efterårets kurser introducerer til forståelig, fængende og ansvarlig forskningskommunikation og giver konkrete redskaber, der kan bruges i alle kommunikationssammenhænge. Kurserne henvender sig til dig, der gerne vil blive bedre til at kommunikere om eget forskningsfelt til journalister, bevillingsgivere og andre lægmænd.

Region Midtjylland og Aarhus Universitet, Health, udbyder i samarbejde forskellige kurser i forskningskommunikation, som kommer til at foregå både på Aarhus Universitetshospital, på regionshospitalerne og i regionshuset i Viborg.

Kurserne kommer omkring de kommunikationsopgaver, du har som forsker, kommunikationsplanlægning, hvordan du bedst præsenterer din forskning, mødet med journalisten, og hvordan du kan bruge de sociale medier aktivt i din forskningskommunikation.

Læs mere om de enkelte kurser ved at søge på "Forskningskommunikation" i Plan2Learn, hvor du også kan tilmelde dig.

Målgrupperne for kurserne i forskningskommunikation er:

  • Ansatte, studerende og forskere på sundhedsområdet i Region Midtjylland og på Aarhus Universitet, Health.
  • Alle faggrupper, der er i gang med eller planlægger forskningsprojekter – sygeplejersker, læger, SoSu-assistenter, fysio- og ergoterapeuter med flere.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985 og kommunikationskonsulent Merete Friis Jeppesen på tlf. 7843 8571.