13.06.2019

Resultatet af trivsels- og lederevalueringen – TULE – er nu landet for 2019. Med 77 ud af mulige 100 point for graden af tilfredshed med jobbet som helhed og med 75 ud af 100 point for graden af tilfredshed med ledelse, er der belæg for at konstatere, at meget fungerer rigtig godt i dag i Hospitalsenheden Vest.

Og det skal vi selvfølgelig bringe med videre ind i arbejdet med at tilpasse arbejdsmiljø, forbedringskultur og ændret organisering til de nye rammer i Regionshospitalet Gødstrup.

Men TULE-resultaterne viser også, at mængden og dybden af forandringer, vi har sat i gang for at forberede os på de nye rammer, selvfølgelig rummer en vis usikkerhed og påvirker arbejdsmiljø og samarbejdsrelationer i en hverdag med mange patientkontakter og stadig flere snitflader til andre hospitaler, afdelinger, kommuner og lægepraksis.

Det generelle billede er, at vi scorer lidt lavere på tilfredshed i forhold til TULE-undersøgelsen i 2017 med større og mindre variationer i de enkelte afdelinger og afsnit.

Derfor er der også områder og afdelinger i TULE-undersøgelsen, der vil kræve et opmærksomt fokus og invitere til en drøftelse via input til ledere, MED-udvalg og TRIO-grupperne, ud fra devisen om at deltagelse giver medindflydelse.

Viljen til at tale os til rette om tingene med henblik på at finde løsninger, der virker i praksis, er og vil fortsat være et varemærke for vores hospital nu og i Gødstrup.

Klik her for at læse resultatet af TULE-undersøgelsen for hele hospitalet på intranettet.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007, HR-chef Lasse P. Hansen på tlf. 7843 8610 og arbejdsmiljøkoordinator Maj-Britt Stobberup på tlf. 7843 8617.