13.06.2019

I hele maj var al engangsservice, som en prøvehandling, fjernet fra Restoen i Holstebro. Væk var plastikbestik, plastikkrus, takeaway-emballage i plastik, plastikposer, plastiktallerkener med mere. Tilbage var "kun" det gode gammeldags porcelæn, bestik af metal og drikkeglas – af glas!

Prøvehandlingen er nu afsluttet og evalueret, og det kan konstateres, at mange var glade for initiativet og bestræbelserne på at skåne miljøet. De tilfredse syntes, at det gav god mening at undlade brug af plastik i et bæredygtigt perspektiv.

Men den nye virkelighed var desværre også besværlig for rigtig mange. Derfor er det besluttet at genindføre plastik, der hvor det ikke kan undværes.

Det besværlige bestod for eksempel i, at suppe og koldskål var svært at transportere fra kantinen og over til afdelingen i en skål/dyb tallerken. Mange tog derfor en ekstra tallerken som låg med det resultat, at ideen med bæredygtighed gik lidt fløjten.

Det samme gjaldt for tallerkener. Her viste det sig nødvendigt at vaske tallerkener op to gange (først på afdelingen og igen i Restoen). Mange meldte desuden tilbage, at det var besværligt at transportere brugt service tilbage til Restoen.

Opfordringen til at blive og spise sin mad i Restoen for derigennem at mindske forbruget af engangsservice gælder stadig.

Restoens brugergrupper overvejer lige nu, hvordan der kan forblive fokus på bæredygtighed.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og ernæringschef Lone Viggers på tlf. 2222 8938.