06.06.2019

Siden sidste information i dette nyhedsbrev om det nye arbejdstidsplanlægningssystem i Region Midtjylland, er status nu, at alle hospitaler i Region Midtjylland er gået ind i en endelig afklaringsfase. På tværs af regionen er drøftet og aftalt løsninger omkring brugen af Optima.

Herefter følger en såkaldt ibrugtagningsprøve af systemet, som ender ud med en igangsættelse af vores pilotafdelinger fra uge 35-39. I piloten deltager Medicinsk Afdeling, Afsnit M2, og Kirurgisk afdeling, Afsnit A2, fra Hospitalsenheden Vest.

Der testes lige nu på livet løs i Region Midtjyllands projektgruppe for at sikre, at systemet er gearet til alle vores ønsker og behov, og der justeres løbende. Dette arbejde skulle gerne være afsluttet inden sommerferien.

I Hospitalsenheden Vest forsøger vi med løbende information om status til AL-møder, til HMU og her i nyhedsbrevet, og i april måned har der været afholdt møder med alle afdelingsledelser for at drøfte den forestående opgave og ressourceforbruget heri. I den sammenhæng er der også drøftet eventuelle organisatoriske nødvendige ændringer ind i vagtplanlægningsopgaven, frem mod Regionshospitalet Gødstrup.

Undervisningen af de vagtplanlæggere, der vil være de primære brugere af systemet, kommer til at foregå i Regionshuset Holstebro fra uge 47 2019, og de enkelte vagtplanlæggere skal tage 14 dage ud af kalenderen hertil.

For at alle er så godt forberedte som muligt inden undervisningsstart, vil lønkonsulenterne inden sommerferien tage en dialog med afdelingerne omkring data til brug for vagtplanlægning.

Vi er også i gang med at opbygge en informationsside på intranettet, sådan at du som leder, medarbejder eller vagtplanlægger kan følge med i status, dine opgaver og undervisning. Når denne er på plads, vil det selvfølgelig blive meldt ud.

Spørgsmål er altid velkomne, og du kan kontakte projektleder Maria Bredvig Emtkjær på marils@rm.dk eller tlf. 7843 8645.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og HR-chef Lasse P. Hansen på tlf. 2924 3207.