06.06.2019

Mandag d. 3. juni var en festdag i Gødstrup, da Region Midtjylland holdt rejsegilde over Regionspsykiatriens 13.500 kvm i Gødstrup. Psykiatriens areal ligger stik øst på den store hospitalsbyggegrund og bygges i tæt sammenhæng med det øvrige hospital – forbundet af den 375 meter lange foyer.

For kun lidt over et år siden var der en pløjemark, men nu tegner konturerne af et nyt og moderne psykiatrisk hospital sig i Gødstrup.

Frem mod 2020, hvor Regionspsykiatrien får overdraget nøglerne, vil der være stor aktivitet med at få den indvendige indretning på plads. Derudover skal det udvendige murarbejde færdiggøres og gårdrummene skal etableres sammen med de øvrige udendørsområder.

Når byggeriet står fuldt færdigt vil det huse både voksen- samt børne- og ungdomspsykiatrien og bestå af blandt andet tre sengeafsnit med 90 sengestuer, gårdhaver, sportshal, sanserum og moderne ambulatoriefaciliteter med 54 samtalerum.

Læs mere om rejsegildet på DNV-Gødstrups hjemmeside.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og projektleder for Psykiatrien Ninna Dahl Laursen på tlf. 2476 7262.