23.05.2019

Den 7. juni 2019 forsvarer læge og ph.d.-studerende Jesper Weile fra Akutafdelingen ved Hospitalsenheden Vest, Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital, og Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet sin ph.d.-afhandling i Herning.

Point-of-care ultralyd er en samlet betegnelse for ultralydsundersøgelser udført, lige dér hvor patienten befinder sig. Skanningsundersøgelserne er sikre, og positive fund kan føre til ændringer i patientbehandlingen.

Diagnostisk point-of-care ultralyd kan bruges til hurtig vurdering af hjertet, lungerne og forskellige organer i maven. Lægerne på de danske akutafdelinger oplæres i dette værktøj, og der er allerede forsket meget i brug af point-of-care ultralyd, dog mestendels blandt patienter i chok, med vejrtrækningsbesvær, hjertestop, og kritisk syge patienter. Disse patienter udgør kun en lille del af patientgrundlaget i Akutafdelingen.

I dette ph.d.-projekt var hypotesen, at point-of-care ultralyd har et uforløst potentiale til gavn for flere patienter end hidtil antaget. Det er blandt andet blevet undersøgt, om point-of-care ultralyd hos tilfældigt udvalgte patienter i en dansk akutafdeling kunne afsløre fund, der kunne få betydning for behandlingen af patienterne.

Det blev også undersøgt, hvor mange patienter, der fik ændret deres plan og behandling, hvis ultralydsskanningerne blev brugt i forlængelse af den indledende udredning og undersøgelse i en akutafdeling.

Resultaterne viste, at der skete ændringer i planen og behandlingen af patienterne i op til en sjettedel af alle patienter. De patienter, hvor point-of-care ultralyd havde størst betydning, var dem, der kom til akutafdelingen med åndenød, mavesmerter eller besvimelse.

Ph.d.-afhandlingens titel:

Point-of-care ultrasound in the Emergency Department.

Tid og sted:

Forsvaret af ph.d.-afhandlingen foregår d. 7. juni i Auditoriet i Herning kl. 14. Forsvaret er offentligt, og alle forskningsinteresserede er velkomne.

Læs mere om vejledere, bedømmelsesudvalg og praktiske oplysninger om ph.d.-forsvaret.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak tlf. 4093 7985 samt læge og ph.d.-studerende Jesper Weile tlf. 2274 8072.