23.05.2019

Chefjordemoder Ann Fogsgaard har modtaget foreningen Forældre og Fødsels årlige pris for sin ekstraordinære, inspirerende og nytænkende indsats for nye familier.

Forældre og Fødsel takker først og fremmest Ann Fogsgaard for et passioneret lederskab, hvor brugerinddragelsen er en selvfølgelig del af kvalitetsudviklingen og dagligdagen på fødeafdelingen.

Familierne følges i en kendt jordemoderordning, hvilket blandt andet bidrager til, at Fødeafdelingen nu gennem fire år har ligget nummer et i LUP Fødende, den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. 


For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 2048 0689 og HR-chef Lasse P. Hansen tlf. 2924 3207.