16.05.2019

Vi skal gerne spørge vores patienter hver dag, hvad er vigtigt for dig. Det er en af vore pejlemærker for god patientinddragelse.

Alligevel anbefaler Hospitalsledelsen, at vi bruger den nationale Hvad er vigtigt for dig?-dag 6 juni fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed til at gøre noget særligt.

I år kan vi desværre ikke udsende en gratis kampagnepakke.

Tidligere finansierede TrygFonden alle materialer og omkostninger i forbindelse med Hvad er vigtigt for dig?-dagen. Det er ikke længere tilfældet, og derfor har Dansk Selskab for Patientsikkerhed ikke mulighed for at sende gratis materialer.

Til gengæld vil de fastholde engagementet via hjemmeside vigtigtfordig.dk, hvor alle relevante materialer stilles gratis til rådighed.

Hvis I planlægger en event og tænker, at andre i Hospitalsenheden Vest med fordel kunne kende til den, så skriv til Birgitte Ostersen på birost@rm.dk. Her må I også gerne meddele, hvis I planlægger at deltage, så vil vi forsøge at dele relevant information.

Vær opmærksom på, at I selv skal tilmelde jer via hjemmesiden vigtigtfordig.dk.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 2048 0689 eller kvalitetschef Birgitte Ostersen på tlf. 2222 8919.