10.01.2019

Region Midtjylland, de 19 kommuner og de praktiserende læger har sammen sat retningen for de vigtigste sundhedsinitiativer i Sundhedsaftalen 2019-2023. Sundhedsaftalen er nu i høring indtil 1. marts 2019 og skal herefter godkendes i Regionsrådet og i kommunerne.

Dato for ikrafttræden af Sundhedsaftalen er 1. juli 2019.

Aftalen bygger videre på et i forvejen stærkt og udviklingsorienteret samarbejde mellem de praktiserende læger, kommuner og regionen i regi af Sundhedskoordinationsudvalget.

Der er fokus er på, hvordan vi kan hjælpe den enkelte borger til et sundere liv; specifikt forebyggelse, ældre borgere, den nære psykiatri, og rygning.

Ambitiøse og konkrete mål

Rygning er valgt, fordi rygere i gennemsnit dør ca. 10 år før ikke-rygere og har færre gode leveår. Sundhedskoordinationsudvalget vil også sikre bedre og mere koordineret hjælp tæt på borgerne, så de syge ældre får det rigtige tilbud fra start, og unødige akutte indlæggelser undgås.

Børn og unges mentale sundhed skal også have et løft. Desuden skal voksne borgere med svær psykisk sygdom hjælpes bedre.

Fakta

Sundhedskoordinationsudvalget er nu klar med en høringsversion af Sundhedsaftalen 2019-2023. Se høringsversionen her.

Høringsperioden løber til 1. marts 2019, hvorefter aftalen skal godkendes i byrådene og regionsrådet inden ikrafttræden 1. juli 2019.

Sundhedsaftalen danner den formelle ramme om samarbejdet i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis.

Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af sektorer, med det fælles mål at sikre høj ensartet kvalitet og patienttilfredshed.

Aftalen dækker et bredt og komplekst opgavefelt og omfatter borgere i alle aldre på både det somatiske og psykiatriske område.


For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985.