10.01.2019

Kollegerne på Regionshospitalet Horsens gør i disse uger klar til at flytte i alt otte afdelinger/afsnit ind i nye omgivelser i nybyggeriet Nye Nord.

Den omfattende interne flytteproces skulle egentlig være startet her først i januar, men en vandskade betød udskydelse i 6 uger.

Men i februar går flytningen i gang efter nedenstående plan:

Tirsdag d. 19. februar:

  • Kirurgisk sengeafsnit 1 og 2 flytter fra plan 4 i højhuset til niveau 3 og 4 i Nye Nord.

Torsdag og fredag d. 21-22. februar:

  • Sengeafsnit for Kvindesygdomme og Klinik for Kvindesygdomme flytter fra Kvindehuset til niveau 3 i Nye Nord.

Tirsdag d. 12. marts:

  • Intensiv og Opvågning flytter fra plan 2 i højhuset til niveau 2 i Nye Nord.

Tirsdag d. 19. marts:

  • Operationsgangen flytter fra niveau 2 i højhuset og ud på niveau 2 i Nye Nord.

Tirsdag d. 30. april:

  • Medicinsk sengeafsnit 1 flytter fra plan 7 i højhuset til plan 4 i højhuset.

Tirsdag d. 7. maj:

  • Medicinsk sengeafsnit 2 flytter fra plan 6 i højhuset til niveau 1 i Nye Nord.

I forbindelse med flytningerne beder hospitalsledelsen i Horsens de øvrige hospitaler i regionen om "at indtænke deres situation" – eksempelvis ved overflytninger af patienter til Regionshospitalet Horsens.

"Søsterafdelinger" til de afdelinger i Horsens, der skal flyttes, vil få en direkte henvendelse fra afdelingsledelserne i Horsens.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007.