10.01.2019

Den netop offentliggjorte Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, LUP, Akutmodtagelse 2018 viser, at patienterne oplever, at de får en god modtagelse og velkomst i Hospitalsenheden Vest.

De adspurgte patienter, som har besøgt akutmodtagelserne i Herning og Holstebro samt Akutklinikken i Ringkøbing sidste år, svarer i "LUP Akutmodtagelse 2018", at de især er meget tilfredse med velkomsten, personalet, den mundtlige information og behandlingen. Desuden er der glædeligvis fremgang i tilfredsheden med tilbuddet om smertelindring og informationen om ventetid sammenlignet med sidste års resultat. Dette indikerer, at flere gode og vigtige indsatser er på helt rette spor.

Fremgangen er blandt andet et resultat af, at Akutafdelingen har haft smertelindring som særlig indsats. Det betyder, at sygeplejerskerne har fået stort fokus på at tilbyde smertestillende medicin til patienterne i venteværelset. Desuden har Akutmodtagelsen i Holstebro indført, at en sygeplejerske tager personligt imod patienterne og deres pårørende.

Den personlige modtagelse har vist sig at være vigtig for patienterne og deres pårørende, fordi de føler sig set, taget imod og kigget på. Den gode velkomst er både med til at skabe et bedre helhedsindtryk og øge patienternes tryghed under besøget. Akutafdelingen vil derfor arbejde på at indføre samme tiltag i Akutmodtagelsen i Herning som en del af forberedelserne til et nyt akut-koncept med personlig modtagelse på Regionshospitalet Gødstrup.

Det er femte år i træk, at tilfredsheden undersøges blandt de akutte patienter i Danmark i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, LUP Akutmodtagelse. Resultatet for akutmodtagelserne i Herning og Holstebro samt Akutklinikken i Ringkøbing bygger på besvarelser fra i alt 402 patienter, som har haft en ambulant kontakt uden efterfølgende indlæggelse i perioden 24. august til 13. september 2018.

Læs mere om resultaterne på hospitalets hjemmeside.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke tlf. 2048 0689 og kvalitetskonsulent Charlotte Mouritsen tlf. 2095 2301.