10.01.2019

Vi er glade for at fortælle, at seniorforsker Henriette Nørmølle Buttenschøn ved NIDO | danmark er blevet udnævnt til lektor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet med virkning fra 1. januar 2019.

Der er tale om et 20 pct. lektorat med arbejdssted i NIDO | danmark, og som ny lektor bliver Henriette Nørmølle Buttenschøn et vigtigt bindeled mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland.

De overordnede arbejdsopgaver vil fortsat være at understøtte hospitalets forsknings- og uddannelsesmiljøer, blandt andet som vejleder og sparringspartner, og at udføre egen forskning.

Hospitalsledelsen ønsker et stort tillykke med lektoratet.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak tlf. 4093 7985 og forskningskoordinerende ledende overlæge Annette Haagerup, NIDO | danmark tlf. 2461 9931.