09.05.2019

Offentligt ansatte med tæt kontakt til borgere bliver ofte udsat for vold og trusler, når de går på arbejde. De kan blive spyttet på, slået, sparket eller bidt. Eller truet med tæsk eller angreb mod ejendom eller familie. Hændelserne kan få alvorlige konsekvenser for de ansattes helbred.

I en omfattende forløbsundersøgelse har forskere fra universitetsklinikken Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest, og Københavns Universitet fundet en sammenhæng mellem udsættelse for vold og trusler og risiko for depression fem år senere. Risikoen ses på tværs af de fire undersøgte brancher (ældrepleje, psykiatri, specialskoler og Kriminalforsorgen), men er størst i Kriminalforsorgen.

Undersøgelsen viser, at social støtte på arbejdspladsen ikke har den store forebyggende effekt på udvikling af depression efter vold og trusler, men fravær af social støtte øger til gengæld yderligere risikoen for depression.

Læs mere om forskningsresultaterne på forskningssiden.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985 og seniorforsker Lars Peter Sønderbo Andersen på tlf. 2346 0879.