09.05.2019

For at leve op til kravene i Persondataforordningen har Region Midtjylland igangsat et initiativ med systematisk logopfølgning af opslag i IT-systemer, der indeholder personfølsomme data. Logopfølgningen skal påvise og stoppe eventuelt misbrug af data med personfølsomme oplysninger med henblik på at kunne værne om persondata, som Region Midtjylland er dataansvarlig for.

Det er udarbejdet en regional e-Dok retningslinje, hvoraf det fremgår, hvilke typer af opslag i MidtEPJ der må foretages. Opslag af private årsager må ikke finde sted, uanset om der foreligger samtykke, fuldmagt eller opfordring fra patienten.

Patienter, der ønsker at se deres journaloplysninger, kan selv logge sig ind på sundhed.dk med deres NemID og hente journaloplysninger der. Alternativt kan de bede om at få udleveret journalen fra behandlende afdeling.

Private recepter må heller ikke udstedes via MidtEPJs adgang til FMK via 'blomsten' men må udstedes direkte via FMK-online.dk – altså udenom MidtEPJ.

I alle tilfælde af uberettigede opslag vil afdelingsledelsen og patienten blive orienteret herom.

Ansatte, der har foretaget uberettigede opslag i MidtEPJ, vil blive kontaktet og oplyst om utilladelig adfærd. Uberettigede journalopslag kan få ansættelsesmæssig konsekvens.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985 og kvalitetschef Birgitte Ostersen på tlf. 7843 8710.