09.05.2019

Rammerne i Gødstrup er tilpasset mange og nye koncepter, der har betydning for inddragelse af patienter og pårørende og som ændrer på arbejdsgange for personalet.

En af de nye store satsninger er blandt andet fuld implementering af medicinkonceptet "Min Medicin Med", og flere afdelinger og afsnit er i færd med at afprøve, hvordan patienterne kan tage vare på egen medicin i Gødstrup.

Således er Medicinsk Afdeling, afsnit M2, i denne uge begyndt at dosere medicin til alle patienter på stuerne – i alt 26-30 patienter – for sammen med patienterne at have den fornødne opmærksomhed og snak om vaner, doser og eventuelle bivirkninger.

Forberedelserne har været grundig, og skepsis i pleje- og lægegruppe er undervejs flyttet til, at meget rent faktisk lader sige gøre i praksis allerede nu inden Gødstrup. For godt 1/2 år siden startede man med at prøve dosering på enestuerne og har siden i et par måneder afprøvet i teams, hvordan det fungerer både at dosere medicin på enestuer og 4-sengsstuer.

Ca. en tredjedel kan selv

Bekymringen for, om der var ro nok til at kunne koncentrere sig om opgaven på stuen med flere patienter, er væk, ligesom man er blevet positivt overrasket over, hvor mange flere patienterne, der rent faktisk er selvhjulpne og kan styre sin egen medicin. Ved patientens ankomst på M2 er det sådan, at alle patienter scores på, om de kan administrere deres medicin, og det kan cirka en tredjedel af alle patienter. Og det er en stor tilfredsstillelse for patienten at kunne mestre dette.

I dag er der så ikke længere så meget medicin tilbage i medicinrummet på afsnittet, og det er ikke længere nattevagten, der doserer patientens medicin. De har nu opgaven med at foretage målinger af blodtryk, temperaturer med mere, mens det er morgen- og dagholdet, der møder patienten og får en snak om nattesøvn, morgenmad, sygdomssymptomer og medicinering. Det falder helt naturligt og giver en anden opmærksomhed på om medicin, og medicindoser er afstemt med, hvordan patienten rent faktisk har det den pågældende dag.

Succes med at få patienterne til at tage medicinen med

Forud er også gået et stort og forberedende arbejde med at få patienterne til at tage deres egen medicin med ind på hospitalet, og det er lykkedes så godt, at cirka to tredjedele af alle patienterne i dag har deres egen medicin med. Dermed er det patientens egen medicin, der bliver opbevaret hos patienten, som er i brug, og så supplerer man i nødvendigt omfang med hospitalets medicin.

Det giver stor tryghed for patienterne og er en vigtig forberedelse til de nye rammer i Gødstrup, hvor patientens egen medicin vil være låst inde på patientens egen stue.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 2048 0689, sygeplejerske, M2, Hanne Riisgaard på tlf. 7846 6610, afdelingssygeplejerske Henny Færge på tlf. 4843 6613 og social - og sundhedsassistent Lisbeth Poulsen på tlf. 3057 0895.