09.05.2019

Den 1. maj var startskuddet til projekt "Gravid i arbejde". Det betyder, at alle gravide medarbejdere i Hospitalsenheden Vest tilbydes henholdsvis individuelle samtaler med en jordemoder tidligt i graviditeten, trekantssamtaler mellem nærmeste leder, den gravide medarbejder og en jordemoder i jeres afdeling, samt træning og vejledning ved fysioterapeuter.

Et team bestående af to jordemødre og to fysioterapeuter varetager henholdsvis samtaler og træning.

I denne uge er der sendt plakater ud til alle afdelinger. Det er vigtigt, at I printer plakaten ud og hænger op, således at alle gravide kan se tilbuddet og har mulighed for at tilmelde sig – også i den periode, hvor graviditeten måske endnu ikke er officiel.

Vi håber, at vi med projektet kan give alle gravide medarbejdere en tryg graviditet, også når de er på arbejde, og at teamet kan hjælpe med at forebygge sygemeldinger i større udstrækning, end vi kan i dag.

Der er et selvbooking system på vej, men indtil da skal den gravide tilmelde sig ved at ringe til sekretær Gitte Laugesen på tlf. 7843 4639.

Projektet evalueres efter 1 år.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og chefjordemoder Ann Fogsgaard på tlf. 7843 4703.