02.05.2019

I uge 19 har Hospitalsenheden Vest og de seks kommuner i Vestklyngen fokusuge på det tværsektorielle projekt "Kom godt hjem – udskrivelse af de svageste ældre".

Det betyder, at alle relevante sengeafsnit kan se frem til at få besøg af udviklings-konsulenterne Randi Bligaard og Karen Hvass. Her vil de sammen med personalet på det pågældende sengeafsnit gennemgå de aktuelle patienter og screene alle patienter på 65 år og derover.

I løbet af fokusugen gennemføres også en mini-audit på patienter, som er 65 år eller derover og scorer 31 eller derover ved screening til opfølgende hjemmebesøg. Auditen kan gøre os klogere på, om vi udskriver det antal patienter til Modtagebesøg, som der er potentiale for, og hvorvidt vi dokumenterer korrekt i udskrivningsrapporten.

Formålet med fokusugen er at sætte yderligere fokus på implementering og fastholdelse af projektets indsatser. Det vil sige:

  • Screene og udskrive flere til 'Modtagebesøg' (for de afsnit, som randomiserer patienter til kontrolgruppen, gælder ekstra fokus på dette)
  • Dokumentere 'Modtagebesøg' korrekt i udskrivningsrapport
  • Tage initiativ til og gennemføre flere 'Udskrivningsmøder via video'

I sammenhæng med besøg på de relevante sengeafsnit vil der blive sendt spørgeskemaer rundt med spørgsmål til projektets to indsatser; Modtagebesøg + udskrivningsmøder via video. Ved besvarelsen af spørgsmålene deltager man i konkurrencen om 2 x biografbilletter.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 2048 0689 og projektleder Natasja Steffensen på tlf. 3046 3676.