02.05.2019

Det er ikke kun livsstil, der øger risikoen for hjertekarsygdom eller stofskiftesygdomme. Social utryghed i opvæksten har formentlig også noget at sige.

Det er almindeligt kendt, at mennesker med lav social status bliver mere syge. Nogle udvikler hjertekarsygdomme og stofskiftesygdomme. Disse sygdomme skyldes ikke kun uhensigtsmæssig livsstil i forhold til kost, motion og rygning, men også utryghed og ulighed.

Mia Klinkvort Kempel er læge og indleder maj 2019 et ph.d.-projekt, der skal undersøge sammenhængen mellem unges opvækstvilkår og risiko for at udvikle hjertekarsygdomme. Projektet udgår fra Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet og Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest - Universitetsklinik.

Forskningen skal blandt andet svare på, hvilken betydning forældrenes arbejdsliv, økonomi og de unges eget fysiske og psykosociale helbred har på længere sigt.

Forskerne har i samarbejde med Hjerteforskningsklinikken, Hospitalsenheden Vest inviteret 300 unge mennesker fra årgang 1989 til en omfattende helbredsundersøgelse. De unge er i forvejen med i befolkningsundersøgelsen projekt VestLiv.

Undersøgelsen vil give forskerne større forståelse af sammenhængen mellem unges opvækstvilkår og risiko for at udvikle hjertekarsygdom. Samtidig får den enkelte deltager svar på, om han eller hun har øget risiko for senere i livet at udvikle hjertekarsygdom.

Formålet er i sidste ende at blive bedre til at forebygge den sociale ulighed i sundhed.

Yderligere oplysninger

  • Social utryghed i opvækst og risiko for hjertekarsygdom Projektet udgår fra Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet og Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest - Universitetsklinik.
  • Projektet er en del af hovedprojektet 'Betydningen af social ulighed og utryghed for udviklingen af kardiovaskulære og metaboliske risikomarkører hos unge voksne'.
  • Projektstøtte: Karen Elise Jensen Fond og Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985 og læge og ph.d., Mia Klinkvort Kempel på tlf. 7843 3563.