02.05.2019

Vi har konstateret, at der er brug for at få genopfrisket praksis i sammenhæng med videregivelse af epikriser til læger på asylcentre.

Af den regionale retningslinje for Asylansøgeres hospitalsbehandling fremgår det, at hovedreglen er, at hospitalets læger kan sende en epikrise til asylcentrets læge uden patientsamtykke i de tilfælde, hvor det er asylcentrets læge, der har henvist patienten.

Men i de tilfælde hvor asylansøgeren er blevet henvist til sygehusbehandling af andre end den læge, der er tilknyttet asylcenteret, må der som udgangspunkt ikke sendes epikrise, med mindre der er indhentet samtykke fra asylansøgeren.

Er der tale om en opfølgende behandling på asylcentret, der medfører nødvendige journaloplysninger fra hospitalet, skal der enten indhentes samtykke fra patienten til videregivelse af jounaloplysningerne, eller også skal man overveje, om betingelserne i sundhedslovens (§ 41, stk. 2, nr. 1) er opfyldt.

Af denne paragraf i sundhedsloven fremgår det, at de nævnte oplysninger kan ske uden patientens samtykke, når det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb (på asylcentret) for patienten, og videregivelsen sker under hensyntagen til patientens interesse og behov.

I kan læse nærmere om reglerne i ovennævnte retningslinje.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985 og kvalitetschef Birgitte Ostersen på tlf. 7843 8710.