02.05.2019

Vi pakker fortsat ned og smider væk af alt det, der ikke skal med til Gødstrup.

Oprydningsprojektets fase 2 er nu godt overstået, og ankermanden på projektet, konsulent Thomas Andersen fra Flytteenheden, melder om en flot og effektiv indsats, hvor fokus denne gang var at spotte overflødigt teknisk udstyr, Medico-teknisk udstyr, IT-udstyr, telefoni-udstyr og hylder.

Fortroligt materiale, papir, mapper med mere var selvfølgelig også på listen. Alt sammen i bestræbelserne på at forberede udflytningen til Regionshospitalet Gødstrup så godt som overhovedet muligt.

En status efter fase 2 tegner et godt og aktivt billede af afdelingernes indsats. Oprydningsopgaven har afdelingens flyttekoordinator som tovholder, og der er blevet taget rigtig godt fat i mange afdelinger.

For eksempel fik Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling fyldt 15 containere med fortroligt materiale. Eksemplet er blot et af mange fra forårskampagnen i det store oprydningsprojekt.

Aktiviteten har været stor, og nu venter tredje oprydningsfase i efteråret.

Læs mere om oprydningsprojektet i artiklen på intranettet.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og konsulent Thomas Antonsen, Flytteenheden, på tlf. 3052 1962.