02.05.2019

Foråret er en spirende, løfterig og festlig tid, og i Gødstrup venter hele tre fejringer lige om hjørnet.

Dronen var en solrig dag i april igen ude for at danne sig et overblik over status og fremdrift på hospitalsbyggeriet i Gødstrup, og den overfløj blandt andet områderne, hvor milepælene skal markeres.

Stik vest på byggepladsen er byggefeltet, hvor uddannelses- og forskningscentret NIDO | danmark skal ligge, ryddet og klar til markering af 1. spadestik. 14. maj tager regionsrådsformand i Region Midtjylland Anders Kühnau det første spadestik til det 5.000 kvm store byggeri af NIDO | danmark.

Vender vi næsen mod øst og sætter kursen i retning af psykiatrien – nærmere bestemt tæt på foyeren og midt i mellem psykiatrien og onkologien – finder vi hospitalskirkens byggefelt. Den 31. maj er det tid for 1. spadestik på den 178 kvm store andagtskirke, der hører under Snejbjerg Sogn og har Snejbjerg Menighedsråd som bygherre.

Fra hospitalskirken er der ikke langt til området, der bliver psykiatriens domicil. Råhuset rejser sig støt og sikkert i disse uger, og som det ses på billederne stikker en sort firkant på nuværende tidspunkt markant ud. Den sorte firkant er én af de i alt tre teknikhuse, som psykiatrien får. Byggeriet af psykiatriens 13.500 kvm er nu så langt, at et rejsegilde til sommer er under planlægning.

I det hele taget viser dronens forårsflyvning tydeligt, at vi bygger i stor skala. Hospitalet fylder godt i landskabet og ser på mange måder næsten "færdigt" ud.

Se den nye dronevideo på DNV-Gødstrups hjemmeside.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og kommunikationschef Finn Møller på tlf. 5125 3537.