02.05.2019

Tirsdag d. 30. april afholdte Hospitalsenheden Vest i samarbejde med Præhospitalet en planspilsøvelse. Klokken 11.50 kom der en melding om, at der var sket en storulykke få kilometer fra Regionshospitalet Herning. På rute 18 var en lastbil kørt sammen med en rutebil og flere personbiler. Alle vidste på forhånd, at meldingen var en del af en planlagt øvelse.

Planspilsøvelsen er et simulationsspil, som bruges til at øve procedurer i beredskabssituationer. Det giver deltagerne overblikket over de samlede processer i forbindelse med scenariet og bruges i sidste ende til at sikre, at beredskabssituationer håndteres bedst muligt i tilfælde af, at uheldet en dag skulle være ude.

Øvelsen sker som led i Region Midtjyllands Sundhedsberedskabsplan. I løbet af foråret vil samtlige akuthospitaler i regionen have afholdt en planspilsøvelse som denne. Til efteråret gennemføres en lignende øvelse i fuld skala.

Temaet for øvelserne er Storulykke og Crowding. Det vil sige hændelser, som betyder, at der skal modtages et større antal tilskadekomne/syge fra en større hændelse (storulykke), samt hændelser, hvor sammenfald af flere mindre hændelser (crowding) medfører større ressourcebehov, end der kan honoreres personale- og pladsmæssigt i den daglige drift uden betydelig risiko for patientsikkerheden.

I Sundhedsberedskabsplanen indgår yderligere tre typer af beredskabshændeler, som der de kommende år vil være øvelser i: Forsyningssvigt, CBRNE, samt Brand, trusler og evakuering.

Du kan læse mere om Sundhedsberedskabsplanen og øvelserne på Koncern Intra.


For yderligere information er du velkommen til at lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985, beredskabschef Arne H. Christensen på tlf. 2912 9337 og beredskabssekretær Niklas Heidelberg Wammen på tlf. 2912 9031.