25.04.2019

Patienten er i disse måneder omdrejningspunktet i en faglig og praktisk øvelse i god planlægning, logistik og tæt samarbejde med samarbejdsparterne fra Hospitalsapoteket og Driftsafdelingen, som Onkologisk Afdeling har haft gang i siden begyndelsen af marts.

Med det overordnede formål at øve sig i at rykke ud og skabe satellitter tæt på patienterne og give dem behandling så tæt på deres bopæl som muligt, rykker et skiftende hold af sygeplejersker og læger hver tirsdag fra Herning til Holstebro. Det er en øvelse, der giver Onkologisk Afdeling god mulighed for at samle erfaringer, inden vi flytter til Gødstrup.

Til den tid er det blandt andet meningen, at der ude på sundhedshusene i optageområdet skal tilbydes behandling til kræftpatienter – eksempelvis i Sundhedshuset i Holstebro. Så det er også en øvelse i rettidig omhu.

I lokalerne i Brystcentret på Regionshospitalet Holstebro har kræftpatienter fra de nordvestligste kommuner i optageområdet (Lemvig, Struer, Skive og Holstebro) nu mulighed for at få deres kemobehandling i Holstebro tirsdage fra kl. 8.00 – 15.00.

Indtil for et par måneder siden skulle alle kræftpatienterne til Herning, men nu er der til glæde for mange patienter et nyt tilbud – tættere på hjemmet. I Holstebro er der i alt to undersøgelsesrum mod 8 i Herning. Til at behandle og tale med de ca. 20-25 patienter, der kommer på tirsdage, er der 2 sygeplejersker og 1 læge.

Reaktionerne fra patienterne er positive, og meldingen er oftest stor glæde og tilfredshed med de rolige omgivelser i Holstebro, samt ikke mindst at afstanden til behandlingsstedet nu er blevet mærkbart kortere.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985, oversygeplejerske Lene Høgsberg på tlf. 2174 4200 og overlæge Halla Skuladottir på tlf. 2440 0852.