25.04.2019

Når arbejdsmiljøprofessionelle kun fokuserer på regler og risici, kan de komme til at spænde ben for sikkerheden, viser ny forskning fra universitetsklinikken Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest.

Groft sagt findes der to yderpunkter, når det gælder synet på sikkerhed. Det ene yderpunkt er den rationelle sikkerhedsopfattelse, hvor man mener, at man kan øge sikkerheden ved planlægning og kontrol.

I den anden ende af spektret ser man den relationelle sikkerhedsopfattelse, hvor det i langt højere grad er forholdene omkring den konkrete arbejdsopgave og tilliden til kollegaerne, der afgør sikkerheden.

Forskerne har i undersøgelsen observeret, at medarbejdere på byggepladser tolker risiko-situationer meget forskelligt. Nogle lægger vægt på, hvad reglerne siger, og andre forholder sig i højere grad til den konkrete situation. Det er ikke et problem i sig selv, hvis man anerkender modpartens synspunkt. Problemerne opstår, hvis den rationelle sikkerhedsopfattelse helt overtager styringen. Det kan give blinde vinkler i sikkerhedsarbejdet.

Ifølge forskerne er det derfor afgørende, at man i arbejdsmiljøarbejdet generelt tager højde for de forskellige sikkerhedsopfattelser, der kan være på en byggeplads. Kontrol og planlægning kan være på sin plads, men må ikke underkende håndværkernes sikkerhedsopfattelse, der i højere grad vægter tillid og intuition.

Projektet Samarbejde om Sikkerhed udgår fra Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest, universitetsklinik ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Forskerne anvendte observation og interviews med 44 medarbejdere på to store byggepladser: håndværkere, formænd og byggeledere samt rådgivende ingeniører, bygherrer og arbejdsmiljøchefer.

Projektet har udviklet et dialog-materiale, der kan bruges i Toolbox-undervisning i byggebranchen (undervisning af formænd og arbejdsmiljøprofessionelle).

Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Kontakt

Seniorforsker Regine Grytnes: tlf. 7843 3500 eller e-mail: reggry@rm.dk

Lars Peter Sønderbo Andersen: tlf. 7843 3500 eller e-mail: laande@rm.dk


For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985, og forskningskoordinerende ledende overlæge Annette Haagerup, NIDO | danmark på tlf. 2461 9931.