25.04.2019

I både apotek og sterilcentral i Gødstrup skal graden af renhed være i en klasse helt for sig.

Rent er ikke bare rent. Vi taler pinligt rent, og før egentlig produktion kan sættes i gang i de to afdelinger i Servicebyen, skal "overdommere" fra henholdsvis Lægemiddelstyrelsen og Statens Serum Institut godkende områderne.

For både apotek og sterilcentral gælder, at der er strenge krav til, hvor mange partikler der må være i luften, for at der kan produceres.

I apoteket er der krav om en bestemt renhedsklasse af rummene, for at der som planlagt kan produceres kemo-medicin fra april/maj 2020 på betryggende vis.

I sterilcentralen er det af hensyn til genbehandlingen af instrumenterne, at retningslinjerne fra  Statens Serum Institut skal følges.

Begge afdelinger har nu været igennem en indledende partikelmåling, der skulle klarlægge hvor mange partikler der er i luften, og hvor store partiklerne er.

De indledende målinger gik, som de skulle, og dermed har apotek og sterilcentral bestået den første indledende test frem mod en endelig ibrugtagning.

Så langt så godt, for flere tests venter, inden den endelige godkendelse er en realitet.

Læs mere artiklen "Cytostatika i Gødstrup – renhed i en klasse for sig" på intranettet.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985, farkomanom Birgitte Vingtoft på tlf. 7846 6519 og teknisk koordinator Jørgen Baadsgaard på tlf. 2335 6490.