11.04.2019

God og anerkendende ledelse hænger uløseligt sammen med, at vi lykkes med kerneopgaven og har høj trivsel og et godt arbejdsmiljø. Så hvordan ser det ud her i 2019? Det spørger vi dig om i nærmeste fremtid.

23. april til 6. maj tager vi temperaturen på, hvordan trivslen og arbejdsmiljøet har det hos dig, dine kolleger og ledelsen i Hospitalsenheden Vest.

Måden, vi gør det på, er ved at sende en trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering (TULE) som et elektronisk spørgeskema til din e-mailadresse. Undersøgelsen tager cirka 10 minutter at gennemføre og er anonym.

I samme mail vil der være et link til Arbejdsmiljøsystemet, hvor du kan indberette APV-sager (arbejdspladsvurdering) på det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Dine APV-indberetninger er anonyme for alle andre end din arbejdsmiljøgruppe – nærmeste leder og arbejdsmiljørepræsentant – så de har muligheden for at søge supplerende oplysninger ved behov.

Din TULE-besvarelse sendes direkte til TULE-sekretariatet i Region Midtjylland. De analyserer besvarelserne og sender afdelingernes anonymiserede rapporter tilbage til i Hospitalsenheden Vest den 3. juni 2019.

Dine APV-indberetninger sendes direkte til din arbejdsmiljøgruppe, der analyserer resultaterne og laver handlingsplaner i forhold til de tiltag, der skal arbejdes videre med.

Det er ledelsen på afdelingen, der med hjælp af afdelingens TRIO-gruppe følger op på resultaterne fra TULE og APV.

Resultaterne af TULE og APV skal ligeledes dagsordensættes på et LMU møde efter 3. juni 2019, hvor APV-sager er behandlet og TULE-rapporterne udkommer.

Læs mere om TULE & APV på Intranettet.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og arbejdsmiljøkoordinator Maj-Britt Stobberup på tlf. 7843 8617.