11.04.2019

1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft, og det medfører en ændring af, hvordan du optjener og afholder ferie. Det nye er, at du løbende optjener feriedage, som du også løbende kan afholde (samtidighedsferie) – i modsætning til i dag, hvor du optjener i løbet af kalenderåret (januar-december) og afholder i ferieåret (maj-april) (forskudt ferie).

Når ferieloven i praksis træder i kraft september 2020 giver det et overlap i forhold til den nuværende ferieordning. Det giver en række tekniske mellemregninger for at få det samlede regnestykke til at gå op, og dem kan du høre mere om, når HR, Staben, inviterer til orienteringsmøder om emnet 7. maj og 15. maj. Se nedenfor.

Alle lønmodtagere vil med forslaget have ret til det samme antal feriedage, som de har i dag. Og loven medfører  ikke ændringer for afholdelse af ferie i hverken indeværende ferieår (1. maj 2018 – 30. april 2019), eller det kommende ferieår (1. maj 2019 – 30. april 2020) samt eventuel overførsel af ferie til det kommende ferieår.

Såfremt man har været ansat i hele 2018, vil man således pr. 1. maj 2019 have alle sine 5 ugers ferie til rådighed + 6. ferieuge. Til orientering er 6. ferieuge ikke omfattet af den nye ferielov, idet denne uge er overenskomstbestemt.

Hvis du vil vide mere om, hvad de fremtidige regler har af betydning for dig fra 1. september 2020, inviterer HR til orienteringsmøder henholdsvis: 

  • Tirsdag den 7. maj 2019, kl. 15-16 i sal 1, indgang U, Regionshospitalet Holstebro
  • Onsdag den 15. maj 2019, kl. 15-16 i auditoriet, indgang N1, Regionshospitalet Herning.

Læs mere om den nye ferielov på Koncern HRs hjemmeside.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og HR-chef Lasse P. Hansen på tlf. 7843 8610.