04.04.2019

Et nyt ph.d.-projekt ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest, vil undersøge, hvordan praksisfysioterapeuter løser opgaven med at opdage alvorlig sygdom hos deres patienter.

De fleste alvorlige sygdomme kan behandles effektivt, hvis de opdages tidligt. Her spiller praksisfysioterapeuter en væsentlig rolle. Deres patienter bliver måske henvist på grund af smerter i muskler eller led. Imidlertid kan symptomerne i nogle tilfælde skyldes alvorlig sygdom, f.eks. kræft, gigt eller knoglebrud.

I dag har vi ingen tal på, hvor mange patienter, det drejer sig om. Vi ved heller ikke, hvordan praksisfysioterapeuterne tackler alvorlige sygdomssymptomer i praksis. Det skal cand.scient. san., ph.d.-studerende Cecilie Rud Budtz fra Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest nu lave om på.

Formålet er at styrke patientsikkerheden

Cecilie Rud Budtz udsender om kort tid spørgeskemaer til praksisfysioterapeuter i hele landet. Spørgeskemaerne skal undersøge, hvad de ved om screening for alvorlige sygdomme, og hvor de føler sig udfordret. Senere vil forskeren udvikle et materiale, der kan støtte praksisfysioterapeuterne i opgaven.

Det overordnede formål med Cecilie Rud Budtz' forskning er at styrke patientsikkerheden.

Hvis praksisfysioterapeuterne bliver klædt endnu bedre på til at opdage tidlige tegn på alvorlig sygdom, vil deres patienter hurtigere kunne få den rette behandling.

Støtte til ph.d.-projektet

  • Fysioterapipraksisfonden
  • Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling
  • Aarhus Universitet
  • NIDO | danmark

Læs mere om projektet Opsporing af alvorlig sygdom i fysioterapipraksis.

Yderligere oplysninger

Cecilie Rud Budtz, cand.scient. san. og ph.d.-studerende, Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest – Universitetsklinik på tlf. 7843 3500 og e-mail: cecbud@rm.dk.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985 og forskningskoordinerende ledende overlæge Annette Haagerup, NIDO | danmark på tlf. 2461 9931.