04.04.2019

I den kommende tid besøger Årstidens arkitekter Regionshospitalet Herning for at registrere de bygninger, som skal bevares efter udflytningen til Regionshospitalet Gødstrup.

Arkitekterne kommer for at fotografere registrere de bygninger, som skal bevares efter hospitalets udflytning, og de kommer derfor i den ældste del af hospitalet på følgende datoer:

  • Bygning 01: Torsdag 4. april
  • Bygning 02: Mandag 8. april
  • Bygning 03: Tirsdag 9. april
  • Bygning 05: Onsdag 10. april

Det drejer sig om bygningerne, hvor blandt andet Staben, Børn og Unge, Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, og Hjerteforskningsklinikken holder til.

Der vil udelukkende blive taget billeder af bygningerne, og arkitekterne kontakter afdelingsledelsen eller anden relevant personale, inden de går i gang med arbejdet.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007 og strategi- og planchef Henrik G. Iversen på tlf. 7843 8541.