21.03.2019

Den 14. marts var der risikobaseret tilsyn på Reumatologisk Ambulatorium. Tilsynsbesøget var en del af en Styrelsens særlige indsats i forhold til Methotrexat, som er sat i værk, idet fejldosering af Methotrexat hvert år resulterer i alvorlige konsekvenser for patienterne.

På tilsynsbesøget i Holstebro vurderede de tilsynsførende, at patientforløbene på Reumatologisk Ambulatorium er patientsikre, idet der blandt andet er fast definerede og nedskrevne arbejdsgange og procedurer, et tæt samarbejde og en klart defineret ansvarsfordeling og delegation i opgavevaretagelsen de sundhedsprofessionelle imellem.

Alle målepunkter for tilsynet var opfyldt, og den samlede vurdering hedder derfor ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.

Derudover var der i den mundtlige tilbagemelding masser af ros til Reumatologisk Ambulatorium, for eksempel blev de skriftlige instrukser beskrevet som virkeligt gode og præcise, ligesom samarbejdet med kommunerne blev rost.


For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak tlf. 4093 7985 og kvalitetschef Birgitte Ostersen på tlf. 7843 8710.