21.03.2019

Den 5. april forsvarer forskningsansvarlig sygeplejerske, og ph.d.-studerende Anne Højager Nielsen ved Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest og Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet, sin ph.d.-afhandling i Holstebro. 

Formålet med dette studie var, at undersøge effekten af en intensiv dagbog skrevet af pårørende til intensivpatienter og opnå en dybere forståelse af, hvordan patienter og pårørende opfatter og bruger sådan en dagbog. Resultatet viser, at pårørendes intensivdagbog, reducerede symptomer på posttraumatisk stress hos pårørende med 26,3 pct. En tilsvarende effekt kunne ikke genfindes hos patienterne, men patienterne havde gavn af dagbogen på andre måder.

Når patienter og pårørende læste dagbogen sammen og talte om tiden på intensiv i kontekst af dagbogen, voksede en fælles historie frem. Dette gjorde det muligt for patienter og pårørende at støtte hinanden i tiden efter indlæggelsen på intensivafdelingen. Ikke alle patienter ønskede dagbogen; nogle foretrak at tale om tiden på intensivafdelingen i deres eget tempo. 

Med udgangspunkt i resultaterne fra ph.d.-afhandlingens tre studier er det anbefalingen, at intensivdagbøger tilbydes pårørende på intensivafdelingerne under hensyntagen til pårørendes egne præferencer.

Ph.d.-projektet er gennemført af forskningsansvarlig sygeplejerske, og ph.d.-studerende Anne Højager Nielsen ved Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest og Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet.

Ph.d.-afhandlingens titel: ICU diaries written by relatives for critically ill patients.

Læs mere om vejledere, bedømmelsesvalg samt tid og sted for ph.d.-forsvaret.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985 og forskningsansvarlig sygeplejerske, MKS., ph.d.-studerende Anne Højager Nielsen på tlf. 2015 8924.