21.03.2019

Til tonerne af "Jeg elsker den brogede verden" og i strålende solskin var der tirsdag i denne uge inviteret til afskedsbrunch i Multisalen på Regionshospitalet Lemvig for personalet i neuro-rehabiliteringen - N3, Neurologi og Fysio- ergoterapi, Hospitalsenheden Vest.

Med den seneste regionale spareplan overdrages N3 til Hospitalsenhed Midt ud fra et ønske om at knytte endnu tættere bånd til den specialiserede rehabilitering på Hammel Neurocenter.

Og det bliver en lillebror med selvtillid, saft og kraft, der nu får nye kolleger og relationer i Hospitalsenhed Midt.

Siden 2005 har N3 nemlig udviklet en særlig evne til at være et skridt foran; fælles skolebænk og opbygning af tværfaglige og tværsektorielle teams og brug af videokonferencer for at overkomme de geografiske afstande, der er i denne del af landet mellem Harboøre, Thyborøn, Lemvig, Holstebro, Ringkøbing og Herning – for blot at nævne nogle få af de innovative tiltag, der har fået sygehus og kommuner til at rykke tæt sammen om de apopleksipatienter, der skal have en hverdag til at fungere på trods.

Alt det, som regering og sundhedsreformatorer aktuelt bokser med at finde en model for, ja, det er for N3 en historie med godt 14 år på bagen.

Hvad er for eksempel mere nærliggende end at rykke dele af genoptræningen ud i borgerens eget hjem og invitere til samarbejder med patient og borger der, hvor de har en hverdag, der skal fungere efter en apopleksi? Det er et af de markante fodaftryk, som N3 i Lemvig har sat og givet næring til i Hospitalsenheden Vest og for den videre færd i Gødstrup.

Læs mere i reportagen fra afskedsbrunch i Lemvig på intranettet.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 2137 5007.