21.03.2019

Hospitalsenheden Vest har et stabilt, højt niveau i patienttilfredshed, men i år slår skulderklappet fra patienterne alligevel de senere års flotte resultater af banen i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser.

Da resultaterne af den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser for nylig blev offentliggjort, var der mere end sædvanlig stor grund til at være stolt.  Det meget flotte resultat af LUP Somatik blandt planlagt ambulante og planlagt indlagte patienter viser, at Hospitalsenheden Vest har Danmarks mest tilfredse patienter på tværs af områderne i Region Midtjylland og i Danmark. Desuden viser resultatet af LUP Fødende, at fødestederne i Herning og Holstebro bliver landets nr. 1 i tilfredshed. 

Fra hospitalsledelsen skal der derfor lyde en stor anerkendelse til alle jer, der gør en forskel i mødet med patienterne. Det er et kvalitetsstempel, som I kan være stole af, og vi håber, at I har haft mulighed for at nyde chokoladen på afdelinger og afsnit i ugens løb.

Det er meget glædeligt at konstatere, at LUP-undersøgelserne gennem de senere år har vist, at vi som hospital har oparbejdet et stabilt, højt niveau i patienttilfredshed. Derfor er dette års resultater endnu et udtryk, at den høje patienttilfredshed er mere end en flygtig temperaturmåling. Forbedringskulturen er for alvor ved at vinde indpas, og patientinvolvering er ved at være daglig praksis, hånd i hånd med høj faglighed, kvalitet og teamsamarbejde.

Patientens stemme er essentiel for, at vi kan udføre et løbende arbejde med kvalitetsforbedringer, og målt på patienternes tilfredshed, så er vi som hospital godt på vej. I hospitalsledelsen ser vi derfor også resultaterne som et udtryk for, at vi er inde i en god udvikling af en kultur, hvor mødet med patienter og pårørende foregår med udgangspunkt i deres præmisser. Det er meget gode takter, som hospitalet skal bygge videre på nu og i de nye rammer i Gødstrup.

Læs mere om resultaterne af LUP-undersøgelsen i denne nyhed.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 2048 0689 og kvalitets- og udviklingschef Birgitte Ostersen på tlf. 2222 8919.