21.03.2019

På Barselsafsnittet og Afsnittet for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte gennemføres såkaldt casetræning med 8-9 jordemoderstuderende på 4. og 6. semester 6-8 gange årligt. Det giver et læringsmiljø til mulig inspiration for andre.

Casetræningen gennemføres med deltagelse af de to kliniske vejledere og den uddannelsesansvarlige jordemoder. Casetræningen gennemføres med 2-3 cases pr. møde. Hver case behandles i en time.

Den enkelte jordemoderstuderende præsenterer en situation med forankring i praktikken. For eksempel: 

  • Hvordan kan man styrke familiens kompetencer, når mor og barn er indlagt på to forskellige afdelinger?

  • Hvordan skal vi tilpasse vores omsorg og kommunikation til deres kultur, når vi selv mener at kende til mere hensigtsmæssige metoder at gøre tingene på (etablere amning, have uro på stuen, tidlig tilknytning mm.)?


Efter hver case konkluderer de studerende, hvilke temaer de har tilegnet sig læring fra.

Eksempler på udsagn fra studerende: Vi har drøftet forældre-barn relation, når et barn er sygt. Hvordan reagerer forældrene? Hvilken betydning får det for barnet?  Vi drøftede teori om sorg, den første tid og to-spors-modellen, tilknytning til barnet, hvordan yder man omsorg overfor forældrene – herunder kontinuitetens betydning, samarbejde mellem afsnittene, respekt for kulturelle traditioner, tydelige informationer og tryghed samt relevante observationer og pleje/behandling af det syge barn.  

Den argumentation, der foregår under casetræningen, bidrager til, at de studerende udvikler tro på egne evner, arbejder med evne til faglig argumentation samt øger deres viden. Det lærte kan anvendes og overføres til ny praksis. Refleksionen over egen praksis bliver dermed medvirkende til, at de studerende udvikler egen personlig dømmekraft, og evnen til at handle professionelt udvikles.

Ved at bygge bro mellem praksis og teori er det målet, at de studerende får en stærk faglighed forankret i virkeligheden.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på 2048 0689, chefjordemoder Ann Fogsgaard på tlf. 7843 4703, sygeplejerske og klinisk vejleder, Carina Bjørner Rasmussen og sygeplejerske og klinisk vejleder Bodil Elkjær Hansen.